arbeidsongeschiktheidsverzekering-nl: Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aankomend graveur, wat is Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aankomend graveur?

Wat is Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aankomend graveur?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aankomend graveur:

Een zelfstandig ondernemer, die Aankomend graveur is, dient zichzelf te verzekeren tegen de financiële risico's van ziekte en/of arbeidsongeschiktheid.
Dit omdat er sinds de opheffing van de WAZ (Wet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen) geen vangnet meer is voor zelfstandige ondernemers, zoals bv een Aankomend graveur, indien deze door ziekte of ongeval Arbeidsongeschikt raakt.


Toelichting

Hoe kan een Aankomend graveur zich tegen de risico's van arbeidsongeschiktheid verzekeren?

Een Aankomend graveur kan zich verzekeren tegen risico's van arbeidsongeschiktheid dmv een Arbeidsongeschiktheidsverzekering, kortweg AOV.
Mbv een AOV kan een Aankomend graveur 80% van zijn/haar gemiddelde inkomen over de laatste 3 jaar verzekeren.
Verzekeren tegen een lager percentage kan ook, en soms zelfs voor een hoger percentage.

Hoe hoog is de premie van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een Aankomend graveur?

De kosten van de AOV voor een Aankomend graveur worden door veel factoren bepaald, waardoor een vergelijking van AOV's niet eenvoudig is:
  • Eindleeftijd: u kunt grofweg kiezen tussen een leeftijd van 55 tot 65 jaar.
  • Percentage arbeidsongeschiktheid: dit bepaalt vanaf welk percentage arbeidsongeschiktheid er wordt uitgekeerd, vaak liggende tussen de 25% en 80% (hoe hoger het percentage, des te lager de premie).
  • Beoordelingscriteria: de verzekeraar bepaalt aan de hand van die criteria of, wanneer en voor welk percentage een Aankomend graveur Arbeidsongeschikt wordt verklaard.
  • Wachtdagen: dit is de eigen risicoperiode waarover geen uitkering aan een Aankomend graveur plaats vindt, vaak 14, 30, 60, 90, 180 of 360 dagen. Hoe langer de wachttijd, des te lager de premie.
  • Indexatie van de uitkering: u kunt kiezen voor een uitkering die gelijk blijft in hoogte, of een uitkering die jaarlijks indexeert.

Hoe kies ik een voor Aankomend graveur meest geschikte arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een goede vergelijking tbv een Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor Aankomend graveur van alle inkomensverzekeraars vergt veel tijd en kennis, niet alleen door de vele onderlinge verschillen in premies en voorwaarden, ook om te bepalen wat u als Aankomend graveur precies nodig heeft.
Klikt u op de volgende link voor een vrijblijvende offerte voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Of klikt u op de volgende link indien u wilt laten controleren of het oversluiten arbeidsongeschiktheidsverzekering zinvol is.

Veel gestelde vragen mbt "Arbeidsongeschiktheidsverzekering Aankomend graveur"